Istnieje grupa zawodów, które źle wykonane mogą narazić odbiorców/klientów na ogromne szkody materialne, fizyczne, psychiczne, zdrowotne. W celu ochrony obu stron, wykonawcy i odbiorcy, powstał obowiązek posiadania dla niektórych specjalizacji zawodowych obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jedną z profesji, której ten obowiązek bezwzględnie dotyczy jest zawód lekarza.

Ubezpieczenie OC lekarza obowiązkowe

Zasady ubezpieczenia OC potrafią się nieznacznie różnić w zależności od danego roku kalendarzowego. Ostatnim rozporządzeniem regulującym obecne zasady Ministerstwo Finansów w 2018 roku doprecyzowało obowiązki lekarzy. I tak w bieżącym roku ubezpieczenie OC lekarza obejmuje wszelkie szkody jakie powstają w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz szkody (https://lekarz.iexpert.pl/oc-obowiazkowe-lekarza/), które powstały na skutek zaniechania przy udzielaniu tychże świadczeń. Nowe regulacje wprowadziły wyłączenie, które dotyczy lekarzy wykonujących zabiegi chirurgii plastycznej oraz zabiegi kosmetyczne. Otóż ochrona ubezpieczeniem obejmuje wyłącznie zabiegi wykonywane u pacjentów z wadami wrodzonymi oraz w przypadku następstw urazów lub chorób. Natomiast ubezpieczenie nie chroni lekarza wykonującego zabiegi estetyczne. To samo rozporządzenie wprowadziło też minimalną sumę gwarancyjną dla ubezpieczenia OC lekarza i tak w przypadku lekarza i lekarza dentysty wynosi ona aktualnie 75000 euro na każde zdarzenie oraz 35000 euro na wszystkie zdarzenia mające miejsce w okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC lekarza dobrowolne

Wprowadzone przez MF regulacje i wyłączenia oznaczają, że lekarze wykonujący zabiegi estetyczne powinni, już dobrowolnie, dodatkowo się doubezpieczyć. Nie jest to trudne, bowiem każdy ubezpieczyciel oferujący obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarza zawsze miał w ofercie dodatkowe ubezpieczenia lub wyższy pułap kwoty gwarancyjnej niż ta wpisana w regulacje ministerialne.

 

Autor zdjęcia: isorepublic.com